Algemene Ledenvergadering 3 april 2024

· nieuws

Vorige week hield de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels haar derde Algemene Ledenvergadering in de Amsterdam Law Hub. Voorafgaand aan de ALV gaf Kim Hompert een zeer boeiende keynote over haar werk als coördinator Internationale Kinderontvoering en -Kinderbescherming bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Met zo’n 50 rechtswinkeliers aanwezig, goed voor de vertegenwoordiging van 20 van de 55 leden had ook deze ALV weer een goede opkomst. Een aantal leden waren online aanwezig, bijvoorbeeld de rechtswinkels van Aruba en Curaçao. De ALV biedt altijd een mooi moment voor onze leden vanuit het hele Koninkrijk om elkaar te ontmoeten, te praten over de activiteiten en doelen van de vereniging en te leren van keynote-speakers en/of trainers. Op naar de volgende!