• De vereniging

   

  broken image

   

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels is een landelijk initiatief vanuit de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam en opgericht dankzij financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Stichting Allemansrecht. Het doel van de NVR is om rechtswinkels en soortgelijke organisaties te verenigen, om:

  • Een sterkere stem naar de landelijke politiek en beleidsmakers toe te vormen;
  • Verdere professionalisering van de dienstverlening van rechtswinkels aan te jagen.

  Elke rechtswinkel, wetswinkel, juridisch spreekuur of soortgelijk initiatief dat voldoet aan de criteria kan lid worden.

  broken image

   

  De Amsterdam Law Hub heeft in 2022 een onderzoek gepubliceerd over de behoeften van rechtswinkels in heel Nederland. Omdat Nederland meer dan 100 actieve rechtswinkels kent die allemaal onafhankelijk opereren en mensen in kwetsbare posities bereiken met gratis rechtshulp, is het opvallend dat zij geen stem hebben in de politieke discussies over ons rechtsbestel. Daarnaast merken we dat veel rechtswinkels veelal draaien op vrijwilligers, met weinig ondersteuning voor verdere professionalisering van de organisaties. Ook lijkt de behoefte te bestaan voor uitwisseling van ideeën en best-practices over de aanpak van rechtsproblemen binnen rechtswinkels. Al deze redenen leiden ertoe dat een landelijke vereniging is opgericht. 

  broken image

   

  De NVR behartigt sinds 2023 de belangen van rechtswinkels in Nederland, op Aruba en op Curaçao. In die tijd heeft de vereniging het volgende bereikt:

  • Meer dan twaalf praktische en theoretische trainingen georganiseerd, variërend van gespreksvaardigheden tot huurrecht en schuldenproblematiek;
  • Een trainingsprogramma wordt ontwikkeld voor rechtswinkels;
  • Het kennisplatform van de Academie voor de Rechtspraktijk wordt gratis aangeboden aan leden;
  • Landelijke samenwerkingen gesloten met o.a. de Raad voor Rechtsbijstand en de Nationale Ombudsman;
  • Structurele data over rechtswinkels wordt verzameld ter verbetering van de dienstverlening en de sector in het algemeen;
  • Onderdeel zijn van meerdere landelijke overleggen, ter verbetering van de (eerstelijns) rechtshulp en toegang tot recht voor mensen in kwetsbare posities.
  broken image

   

  Op dit moment werkt de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels verder om de belangen van haar leden nog beter te behartigen. Dit doet zij door:

  • Een kennisplatform op te zetten waar rechtswinkels ervaringen en best-practices met elkaar kunnen delen;
  • Casusmanagmentsystemen in te richten zodat rechtswinkels beter adviezen kunnen geven;
  • Meer landelijke en regionale samenwerkingen op te zetten;
  • Intervisiesessies en werkbezoeken voor leden te organiseren;
  • Onderdeel te blijven van werkgroepen, georganiseerd door partners als het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Divosa;
  • Een landelijke kwaliteitsrichtlijn voor rechtswinkels op te stellen.
 • De Vereniging richt zich op de volgende activiteiten:

  1

  Bijeenkomsten en platforms voor kennisdeling

  De Vereniging organiseert bijeenkomsten en zet online platforms op om te voorkomen dat kennis verdwijnt als de medewerkers van rechtswinkels weggaan. Het verloop is namelijk groot omdat veel rechtswinkeliers student zijn en het werk een jaar of twee doen. Tijdens deze bijeenkomsten delen rechtswinkels onderling kennis en best-practices.

  2

  Een praktisch trainingsprogramma voor rechtswinkeliers

  Hoe kan men zo efficiënt mogelijk vraagverheldering realiseren in de spreekuren? Wat zijn goede gesprekstechnieken om toe te passen? Waar kan men het beste naartoe doorverwijzen? Centraal georganiseerde trainingen die op de praktische elementen van het werk zijn gericht zoals deze, kunnen de rechtswinkeliers ondersteunen in het werk.

  3

  Technologische ondersteuning ter verbetering van de dienstverlening

  Verder kijkt de Vereniging naar de juiste gereedschappen die het rechtswinkelwerk kan ondersteunen, zoals een case-management systeem, gefocust op de behoeften van rechtswinkels. Er kan op termijn ook onderzoek rondom rechtswinkels worden gedaan met als doel de dienstverlening te verbeteren.

  4

  Landelijke en regionale samenwerkingen

  Tenslotte zoekt de Vereniging naar samenwerkingen op verschillende niveaus om betere afstemming met ketenpartners te vinden, de stem van rechtswinkels en cliënten te blijven vertegenwoordigen en de rechtshulp te verbeteren.

 • Belangrijke documenten: