• De vereniging

   

  broken image

   

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels is een landelijk initiatief vanuit de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam en opgericht dankzij financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Stichting Allemansrecht. Het doel van de NVR is om rechtswinkels en soortgelijke organisaties te verenigen, om:

  • Een sterkere stem naar de landelijke politiek en beleidsmakers toe te vormen;
  • Verdere professionalisering van de dienstverlening van rechtswinkels aan te jagen.

  Elke rechtswinkel, wetswinkel, juridisch spreekuur of soortgelijk initiatief dat voldoet aan de criteria kan lid worden.

  broken image

   

  De Amsterdam Law Hub heeft in 2022 een onderzoek gepubliceerd over de behoeften van rechtswinkels in heel Nederland. Omdat Nederland meer dan 110 actieve rechtswinkels kent die allemaal onafhankelijk opereren en een kwetsbare groep bereiken met gratis rechtshulp, is het opvallend dat zij geen stem hebben in de politieke discussies over ons rechtsbestel. Daarnaast merken we dat veel rechtswinkels veelal draaien op vrijwilligers, met weinig ondersteuning voor verdere professionalisering van de organisaties. Ook lijkt de behoefte te bestaan voor uitwisseling van ideeën en best-practices over de aanpak van rechtsproblemen binnen rechtswinkels. Al deze redenen leiden ertoe dat een landelijke vereniging is opgericht. 

  broken image

   

  Elke rechtswinkel en soortgelijke organisatie die aan de volgende criteria voldoet kan lid worden:

  • De organisatie biedt (nagenoeg) gratis juridisch advies
  • De organisatie werkt met regelmatige inloop- en/of spreekuren
  • Juridisch adviseurs die actief zijn voor de organisatie zijn juristen, of juristen in opleiding begeleid door juristen
  • De meeste juridisch adviseurs in de organisatie worden niet betaald (studenten en vrijwilligers)
  • De organisatie kan verschillende namen hebben (e.g. rechtswinkel, wetswinkel, juridisch spreekuur, rechtsbureau clinic, etc.)
 • De Vereniging zal zich in de eerste twee jaar focussen op de volgende hoofdactiviteiten:

  1

  Bijeenkomsten voor kennisdeling

  De Vereniging organiseert bijeenkomsten om te voorkomen dat kennis verdwijnt als de medewerkers van rechtswinkels weggaan. Het verloop is namelijk groot omdat veel rechtswinkeliers student zijn en het werk een jaar of twee doen. Tijdens deze bijeenkomsten delen rechtswinkels onderling kennis en best-practices. Er zullen ook intervisie sessies worden georganiseerd met ketenpartners, zoals de sociaal advocatuur.

  2

  Een praktisch trainingsprogramma voor rechtswinkeliers

  Hoe kan men zo efficiënt mogelijk vraagverheldering realiseren in de spreekuren? Wat zijn goede gesprekstechnieken om toe te passen? Waar kan men het beste naartoe doorverwijzen? Centraal georganiseerde trainingen die op de praktische elementen van het werk zijn gericht zoals deze, kunnen de rechtswinkeliers ondersteunen in het werk.

  3

  Tools ontwikkelen voor rechtswinkels ter verbetering van de dienstverlening

  Tenslotte kijkt de Vereniging naar de juiste gereedschappen die het rechtswinkelwerk kan ondersteunen, zoals een case-management systeem, gefocust op de behoeften van rechtswinkels. Er kan op termijn ook onderzoek rondom rechtswinkels worden gedaan met als doel de dienstverlening te verbeteren.

 • Klik op de knop om de statuten in te zien