Test blog post

· nieuws

Rechtwinkels zijn een belangrijke juridisch probleemoplosser voor een grote groep kwetsbare personen in Nederland. Naar schatting worden jaarlijks 25.000-30.000 mensen in Nederland geholpen in een rechtswinkel. Voor sommigen is de rechtswinkel zelfs de enige optie om juridische hulp te krijgen, dankzij het laagdrempelige en toegankelijke karakter. Daarbovenop krijgen steeds meer mensen (met lage inkomens) te maken met juridische problemen, terwijl de sociale advocatuur deze vraag niet goed aankan door vergrijzing en bezuinigingen. Als we de dienstverlening van rechtswinkels professionaliseren en beter laten aansluiten op ketenpartners in de Rechtsbijstand, dan kunnen we meer voorzien in de behoeften van mensen met rechtsproblemen.