Terugblik: Algemene Ledenvergadering, 3 april 2024

Derde ALV

De algemene ledenvergadering van 3 april was weer een groot succes!

Enkele cijfers die de dag samenvatten:
· 50+ rechtswinkeliers waren aanwezig
· 20 rechtswinkels namen deel
· Het jaarverslag werd goedgekeurd
· Een bijzondere keynote werd verzorgd door Kim Hompert (Raad van Kinderbescherming)

Rechtswinkeliers uit Tilburg tot Heeren en zelfs op Aruba kwamen samen in Amsterdam Law Hub en online.

Hoog op de agenda stond de technologische ondersteuning voor de rechtswinkels. Er is behoefte aan goede casus-management. Vaak zijn de budgetten van rechtswinkels niet toereikend en houdt dit professionalisering en verbetering van dienstverlening tegen. Ook zijn veel van deze sytemen nog niet duurzaam te onderhouden voor rechtswinkels. De vereniging staat klaar voor haar leden om hier verandering in te brengen. Gezamenlijke inkoop van technologie en software kan hierin helpen.

Onze leden waren ook aanwezig om met Kim Hompert in gesprek te gaan over o.a. kindontvoering en de signaleringsfunctie van rechtswinkels.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels wordt er alweer uitgekeken naar de volgende ALV. Meer informatie zal hierover volgen in het begin van het nieuwe jaar.